Anda Logged-In sebagai : Pelawat
Mulakan Carian Anda Di Sini
Perkataan Carian:Pangkalan Data:PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR (PPAS)

Cara-cara penggunaan OPAC Instruction for using OPAC
  1. Pencarian Katalog atas talian boleh digunakan oleh semua pengguna dan tidak memerlukan anda menjadi Ahli untuk akses.
  2. Sila gunakan Nombor Keahlian dan Kata Laluan yang telah diberikan untuk melihat aktiviti anda.
  3. Klik di sini untuk bantuan
  1. Online catalogue searching is available to all and does not require Patron logins.
  2. Use your membership id and assigned password to view your activities.
  3. Click here for help